Osnowa geodezyjna

Osnowa geodezyjna

Osnowa geodezyjna to pojęcie podstawowe w słowniku geodety. Osnowa geodezyjna to po prostu usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, czyli znaków, które są trwale umieszczone na powierzchni ziemi (na przykład w gruncie lub na budowli). Punkty te są także trwale oznaczone permanentnym znakiem. Punkty te oznaczają się wzajemnie, mają określone matematycznie położenie, które wyznacza się poprzez podanie geodezyjnych współrzędnych geograficznych i wysokości. Na początku zakłada się osnowę geodezyjną, a więc umieszcza znaki geodezyjne oraz wykonuje pomiar, a potem na tej podstawie są wyznaczane współrzędne. Efektem jest wymierzenie rzeźby terenu oraz obiektów, które są na tym terenie położone. Trzeba podkreślić, że każdy punkt osnowy geodezyjnej posiada unikalny numer i opis topograficzny. Osnowy geodezyjne są podstawą prac geodezyjnych i kartograficznych.

Osnowa geodezyjna- podział

Osnowę geodezyjną dzielimy na osnowę poziomą, precyzuje ona wzajemne położenie punktów na powierzchni. Wyróżniamy także osnowę wysokościową, która określa wysokość punktów względem punktu odniesienia. Jest także osnowa dwufunkcyjna, spełnia ona jednocześnie funkcję osnowy poziomej i wysokościowej. Osnowę dzielimy także na osnowę podstawową, bazową oraz szczegółową.

Dobry geodeta-czym się wyróżnia?

Jeśli będziemy potrzebowali skorzystać z usług geodety to najlepiej szukać go w miejscowości, w której znajduje się interesująca nas działka. Miejscowy geodeta będzie znał teren, będzie znał miejscowe mapy. Zanim skorzystamy z usług geodety musimy sprawdzić, czy posiada on niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu, a także czy ma odpowiednie doświadczenie. Tutaj znajdziemy geodetę, który jest godny polecenia: www.geodetapomiary.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *