Co to jest program MDM?

Co to jest program MDM?

Skrót MDM – to skrót, który powinien być znany większości młodych ludzi, ponieważ oznacza „Mieszkanie dla Młodych”, a biorąc pod uwagę obecne czasy jest to wielka szansa dla wielu młodych, wykształconych ludzi… ale bez własnego kąta.
home-1353389_1920

„Mieszkanie dla Młodych” to program zorganizowany przez rząd, mający na celu wsparcie młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu domu rodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Jeśli chodzi o zasady programu to są one regulowane przez ustawę z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Dzięki nowelizacji programu MDM pojawiła się możliwość kupienia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego składa się wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Zależność polega na tym, że nie można uzyskać dofinansowania, jeśli nie zaciągnie się kredytu.
Komu przysługuje program MDM? Program „Mieszkania dla Młodych” skierowany jest do młodych małżeństw oraz osób samotnych w wieku do 35 lat. W przypadku małżeństwa pod uwagę brany będzie wiek młodszego małżonka, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat. Najważniejsze, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia własności nabywanego domu czy też mieszkania, młodzi ludzie nie byli właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.
Jeśli chcemy nabyć kredytową nieruchomość oznacza, że kredytobiorca nie jest osobą, która posiadała już w przeszłości w/w prawa, nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw. Można dopuścić do sytuacji, w której z programu MDM korzysta na przykład singiel, będący już współwłaścicielem domu rodzinnego lub mieszkania.

Gdy mamy do czynienia z małżonkami, jako nabywcami, warunek nieposiadania mieszkania dotyczy obojga małżonków, to znaczy zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich, jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania. Wtedy mamy do wyboru dwie opcje:
• Każdy z małżonków ma ½ udziału w tym samym mieszkaniu, czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM,
• Każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu Mieszkania Dla Młodych.
W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania? Jest ona wyliczana na podstawie artykułu 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;
2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
3) 20% przy dwójce dzieci;
4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *