Co powinna zawierać umowa inwestycyjna

Co powinna zawierać umowa inwestycyjna

Umowy inwestycyjne jak sama nazwa wskazuje są zawierane z inwestorami. Każdy startup w kolejnych etapach działania swojej firmy, będzie potrzebował inwestora. Kiedy taki się znajdzie, wówczas zostaje nam tylko wynegocjowanie z nim korzystnej umowy.

Przedmiot inwestycji oraz warunki inwestycji- to trzeba określić

Najważniejszą częścią umowy inwestycyjnej jest określenie, w jaki sposób będzie przebiegała inwestycja, określenia wymaga to czy inwestor nabywa nowo emitowane udziały, czy nabywa część od dotychczasowych właścicieli. Umowa inwestycyjna reguluje też to jak będzie wyglądać docelowa struktura własnościowa oraz sposób funkcjonowania spółki po przyłączeniu się do niej inwestora. Umowa zawiera także warunki, które muszą zaistnieć, by inwestor wszedł do spółki. Umowa inwestycyjna reguluje także zasady prowadzenia spółki od dnia podpisania umowy inwestycyjnej aż do dnia zamknięcia. Istotne jest to, w jakich zakresach może działać dotychczasowy zarząd. Jakie działania będą ograniczone przez zawarcie umowy inwestycyjnej, trzeba też zaznaczyć, na które działania zarząd będzie musiał uzyskać zgodę inwestora. W umowie takiej także jest określony czas dokonywania inwestycji przez Spółkę, może to być np. 6 lat. Po tym czasie inwestor jest zainteresowany otrzymaniem zwrotu zaangażowanego kapitału wraz ze stopą zwrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *