Fundacja Microfinance Centre

Microfinance Centre (MFC) jest globalną siecią zrzeszającą 103 instytucje mikrofinansowe z Europy i Azji Środkowej. MFC wspiera swoich członków w prowadzonej przez nich działalności, poprzez organizację szkoleń, konferencji (coroczne konferencje są największym tego typu wydarzeniem w regionie), pomoc w wymianie doświadczeń, aranżowanie wizyt studyjnych, prowadzenie badań itp.

Naszą misją jest dążenie do redukcji ubóstwa oraz sprzyjanie rozwojowi potencjału ludzkiego, poprzez promowanie społecznie ukierunkowanego sektora mikrofinansów, który dostarcza środki finansowe oraz usługi dużej liczbie mikroprzedsiębiorców oraz osób o niskich dochodach.

Działalność MFC ma zasięg globalny, tematycznie zaś skupiona jest w pięciu programach:

  • Edukacja Finansowa
  • Badania
  • Zarządzanie Wynikami Społecznymi
  • Treningi i Szkolenia
  • Kształtowanie Polityki Dostępu do Usług Finansowych

Więcej informacji na stronie www.mfc.org.pl

Logo MFC